ARK NETWORK reference.ch · populus.ch    
 
  
Torbiele Tarlova 
 
 
Sections

Links

 Home  | Photoalbum  | Contact

Zabieg FGI (opis: M.K.)

FGI - FIBRIN GLUE INJECTION 
 
Procedura FGI została wdrożona i jest obecnie wykonywana w szpitalu Johns Hopkins (JH) w Baltimore (dr Donlin Long), oraz - w Klinice Neurochirurgii w Strasburgu (prof.Daniel Maitrot). Ostatnio wykonywana jest również w innych szpitalach. 
 
Polega ona na przezskórnej aspiracji torbieli za pomoca igły, a następnie wypełnienia torbieli fibryną. Obecnie stosowana jest procedura przy użyciu 2 igieł – jedna igła do wykonania zabiegu, druga igła działa jako wentyl. Dodanie drugiej igły, wentylacyjnej, pozwoliło na dokładniejszą aspirację i wypełnienie torbieli. 
 
Zabieg FGI stosowany jest jedynie w przypadku torbieli posiadających tzw. zastawkę (valved cysts). Nie można go stosować przy torbielach „otwartych”, ponieważ po aspiracji torbieli wypełniają się one natychmiast płynem mózgowo-rdzeniowym (CSF). Torbiele posiadające własną zastawkę wypełniają się płynem M-R z opóźnieniem, po pewnym czasie, od kilkunastu minut do kilku godzin, ale ten czas wystarcza do ich aspiracji i uszczelnienia.  
Ilość kleju (fibryny) użyta do wypełnienia torbieli jest mniejsza od ilości płynu M-R aspirowanego z torbieli, która się powoli obkurcza. Główną funkcją jaką spełnia klej jest uszczelnienie zastawki torbieli, tak aby płyn nie dostawał się do torbieli, nie powiększał jej i pośrednio nie oddziaływał na korzenie nerwowe. 
 
W celu kwalifikacji torbieli do procedury FGI, czyli zbadania czy torbiel jest otwarta lub czy posiada zastawkę (valve), stosowana jest mielografia RTG (delayed X-rays myelography), z opóźnionymi powtórzeniami zdjęć po 20-30 min, następnie po 2, 4 i 6-ciu godz., oraz CT-mielografia (delayed CT-myelography). 
Badanie mielograficzne pozwala więc określić czas w którym torbiel posiadająca zastawkę wypełnia się kontrastem. 
Torbiele z zastawką kwalifikują się do omawianej procedury FGI, ponieważ „zatrzymują” w sobie płyn M-R, oraz po zabiegu zatrzymują preparat uszczelniający, dzięki czemu preparat nie wydostaje się na zewnątrz torbieli do przestrzeni podpajęczynówkowej (nie ma ryzyka powikłań). 
 
Procedura FGI jest obciążona ryzykiem uszkodzenia korzeni nerwowych umiejscowionych wewnątrz lub na powierzchni torbieli. Ryzyko to wzrosło podwójnie przy stosowaniu 2 igieł do zabiegu. Nowoczesna technika diagnostyki obrazowej pozwala na częściowe zlokalizowanie przebiegu nerwów w czasie zabiegu (tzw. CT-guided FGI), ale wydaje się to obecnie mieć ograniczoną przydatność. Według doniesień pacjentów którzy poddali się procedurze FGI w szpitalu JH w Baltimore, odsetek powikłań jest niski. Również do tej pory nie odnotowano (nie było doniesienia) przypadku jałowego zapalenia pajęczynówki po wykonanych zabiegach FGI. 

 

(c) Marek - Made with the help of Populus.org.
Last modified on 8.01.2008
- Already 12480 visits on this website!