ARK NETWORK reference.ch · populus.ch    
 
  
Torbiele Tarlova 
 
 
Sections

Links

 Home  | Photoalbum  | Contact

Słownik medyczny polsko-angielski

barwnik - dye 
Blue Cross/Blue Shield - BC/BS 
boczny - lateral 
ból kości ogonowej - coccydynia 
brzuszny - ventral 
cewnik - catheder 
choroba korzeni nerwowych - radiculopathy 
cofnięcie, kurczenie - retraction 
czaszkowy - cranial 
dachówkowe zachodzenie na siebie (tkanek) - imbrication 
dolegliwość - ailment 
domieszka (blood tinged) - tinge 
drgawki - tremors 
fibryna, włóknik - fibryn 
fizykoterapia (rehabilitacja) - Physical Therapy (PT) 
grzbietowy - dorsal 
hak do rozchylania rany - retractor 
koński ogon - caudia equina 
korzeniowy - radicular 
kostny - osseous 
laminektomia (wycięcie łuku kręgowego laminy) - laminectomy 
laminotomia (rozcięcie i częściowe wycięcie łuku kręgu laminy) - laminotomia 
lędźwiowy - lumbar 
lekarz POZ - Primary Care Physician (PCP) 
łuk - arch 
macica - uterus 
miednica - pelvis 
miedniczny - pelvic 
mrowienie - tingling 
nadłonowy - suprapubic 
nadtwardówkowy - epidurial 
nawrót - recurrence 
neuroortopeda - Orthopedic Spinal Surgeon (OSS) 
nić końcowa - filum terminal 
nietrzymanie - incontinence 
nieurazowy - atraumatic 
NLPZ - Non Steroidal Anti-NSAIDs Inflammatory Drugs 
objaw - sign 
obrzęk - swelling 
odprowadzenie (płynu), odwrócenie kierunku - diversion 
opona twarda - dura 
oporny na leczenie - refractory 
opróżnianie (moczu) - voiding (voidance) 
osłabiać, wyniszczać - debilitate 
ostateczny, końcowy - eventual 
ostroga - spur 
otoczka, osłonka - sheath 
otwór - aperture 
otwór - foramen (pl.foramina) 
otwór w ścianie torbieli (wytworzenie otworu) - fenestration 
otyłość - obesity 
pachwina - groin 
płyn mózgowo-rdzeniowy - Cerebrospinal Fluid (CSF) 
podokostnowy - subperiosteal 
podwiązanie - ligation 
pośladek - buttock 
powierzchnia na kości mała i gładka - facet 
pozycja leżący twarzą w dół - prone position 
przecięcie korzeni nerwowych - rhizotomy 
przejrzysty, półprzeźroczysty - translucent 
przepuklina oponowa - meningocele 
przeszczep tkanki tłuszczowej do wypełnienia jamy - fat graft 
przetoka, zespolenie - shunt 
przezskórny - percutaneous 
przezskórny - transdermal patch 
przylegający, przyrosnięty - adherent 
przylegający, styczny - contiguous 
przypalać, przyżegać, koagulować - cauterize 
punkt z którego wyzwala się reakcję lub odruch - trigger point 
rdzeń kręgowy - spinal cord  
rozcinanie, rozwarstwienie - dissection 
rozdęcie worka oponowego - dural estasia 
rozstrzeniowy - ectatic 
rozszczep kregosłupa zamknięty - spina bifida oculta 
rozszerzanie - dilatation 
rozszerzona torebka pęcherzyka korzonka nerwowego - dilated nerve root sac 
rozszerzyć, rozciągnąć - distend 
rwa kulszowa - sciatica 
ściągnięty, związany - tethered 
skurczowy - systolic 
splot żylny - venous plexus 
śródmiąższowy - interstitial 
stwardnienie rozsiane - Multiple Sclerosis (MS) 
szyjny - cervical 
torbiel całkiem otwarta (no valves) - meningeal diverticulum 
torbiel galaretowata okołostawowa, ganglion - synovial cyst 
torbiel nadtwardówkowa bąblowcowa - extradural hydatic cyst 
torbiel okołonerwowa (TC) - perineural cyst 
torbiel włosowa - pilonidal cyst 
torbiel zamknięta, przepuklina - meningocele 
torbielowatość śródmiąższowa - Interstitial Cystitis (IC) 
trzon kręgu - vertebral body 
tylny - posterior 
uchyłek - diverticulum (pl.diverticula) 
uspokojenie polekowe - sedation 
wada rozwojowa - dysgraphic state 
wchłonąć się, rozpuścić - resolve 
wiązadło - ligament 
włokno komórki nerwowej, wypustka - fiber, fibre 
wrodzony - congenital 
wycięcie macicy - hysterectomy 
zaburzenie (objaw) - disturbance 
zamknąć szczelnie - occlude 
zamknięcie - obliteration 
zaostrzenie - exacerbation 
zapalenie - spolyndylitis 
zapalenie opon - meningitis 
zapalenie pajęczynówki (opon pajęczych) (zarostowe) - arachnoiditis (adhesive) 
zapalenie, nawrót - flare 
zawrót głowy - vertigo 
zbiornik oponowy - thecal sac (dura) 
zdrętwienie, ścierpnięcie, (niedowład) - numbness 
zmiana chorobowa, organiczna (uszkodzenie) - lesion 
znieczulenie oponowe - Epidural Steriod Injection (ESI) 
zwężenie - stenosis 
zwłóknienie - fibrosis 
zwój (nerwowy) - ganglion 
żylakowatość - varicosity 

 

(c) Marek - Made with the help of Populus.org.
Last modified on 18.01.2008
- Already 12482 visits on this website!