ARK NETWORK reference.ch · populus.ch    
 
  
Torbiele Tarlova 
 
 
Sections

Links

 Home  | Photoalbum  | Contact

Słownik medyczny angielsko-polski

adherent - przylegający, przyrośnięty  
ailment - dolegliwość 
Ankylosing Spondylitis - zesztywniające (zrostowe) zapal. stawów kręgosłupa 
aperture - otwór 
appreciate - ocenić 
arachnoiditis (adhesive) - zapalenie pajęczynówki zarostowe 
arch - łuk 
atraumatic - nieurazowy 
BC/BS - Blue Cross/Blue Shield 
brachial - barkowy, ramienny 
buttock - pośladek 
catheder - cewnik 
caudia equina - koński ogon 
cauterize - przyżegać, przypalać, koagulować 
cephalalgia - ból głowy 
cervical - szyjny 
coccydynia - ból kości ogonowej 
congenital - wrodzony 
contiguous - przylegający, styczny 
cord (spinal) - rdzeń (kręgowy) 
cranial - czaszkowy 
CSF - Cerebrospinal fluid 
DDD - Degenerative Disc Disease 
debilitate - osłabiać, wyniszczać 
diffuse - rozlany, rozproszony (ból) 
dilatation - rozszerzanie 
dilated nerve root sac - rozszerzona torebka pęcherzyka korzonka nerwowego 
dissection - rozcinanie, rozwarstwienie 
distend - rozszerzyć, rozciągnąć 
disturbance - zaburzenie (objaw) 
diversion - odprowadzenie (płynu), odwrócenie kierunku 
diverticulum (pl.diverticula) - uchyłek  
dorsal - grzbietowy 
dura - opona twarda 
dural ectasia - rozdęcie worka oponowego 
dural sac - worek oponowy 
dye - barwnik 
dysgraphic state - wada rozwojowa 
ectatic - rozstrzeniowy 
endometriosis - gruczolistość 
epidurial - nadtwardówkowy 
ER - Emergency Room 
ESI - Epidural Steriod Injection 
eventual - ostateczny, końcowy 
exacerbation - zaostrzenie 
excrescence - narośl, obce ciało 
extradural hydatic cyst - nadtwardówkowa bąblowcowa 
facet - mała gładka powierzchnia na kości 
fat graft - przeszczep tkanki tłuszczowej do wypełnienia jamy 
fenestration - wytworzenie otworu w ścianie (torbieli) 
fiber, fibre - włokno komórki nerwowej, wypustka 
fibrosis - zwłóknienie 
fibryn - włóknik, fibryna 
filum terminal - nić końcowa 
flare - nawrót choroby, reaktywacja zapalenie 
foramen (pl.foramina) - otwór 
ganglion - zwój (nerwowy) 
graft - przeszczep 
groin - pachwina 
IC - Interstitial Cystitis 
imbrication - dachówkowe zachodzenie na siebie (tkanek) 
incontinence - nietrzymanie (moczu) 
interstitial - śródmiąższowy 
laminectomy - wycięcie łuku kręgowego (laminy) 
laminotomia - rozcięcie i częściowe wycięcie łuku kręgu (laminy) 
lateral - boczny 
lesion - zmiana chorobowa, organiczna (uszkodzenie) 
ligament - wiązadło 
ligation - podwiązanie 
limb - kończyna, członek, część segmentowej całości 
lumbar - lędźwiowy 
marsupialization - wszycie ścian nieusuwalnej torbieli w skórę 
MCS - Multiple Chemical Sensitivities 
meningeal diverticulum - torbiel całkiem otwarta (no valves) 
meningitis - zapalenie opon 
meningocele - przepuklina oponowa, torbiel zamknięta 
MS - Multiple Sclerosis 
multilocular - wielojamowy, wielokomorowy 
NSAIDs - Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NLPZ) 
numbness - zdrętwienie, ścierpnięcie, (niedowład) 
NVC – Nerve Velocity Conductivity 
obesity - otyłość 
obliteration - zamknięcie 
occipital - potyliczny 
occlude - szczelnie zamknąć 
OSS - Orthopedic Spinal Surgeon 
osseous - kostny 
PCP - Primary Care Physician 
pelvic - miedniczny 
pelvis - miednica 
percutaneous - przezskórny 
perineural cyst - okołonerwowa (TC) 
peripheral - obwodowy 
perpendicular - prostopadły, pionowo 
pilonidal cyst - torbiel włosowa 
posterior - tylny 
pouch - woreczek, torba 
prone position - leżący twarzą w dół 
protrusion – wystawanie, sterczenie do przodu 
PT - Physical Therapy 
rachidian - kręgosłupowy 
radicular - korzeniowy 
radiculopathy - choroba korzeni nerwowych 
recurrence - nawrót 
refractory - oporny 
refractory - oporny na leczenie 
resolve - rozpuścić, wchłonąć się 
retraction - cofnięcie, kurczenie 
retractor - hak do rozchylania rany 
retroperitoneal - pozaotrzewnowy 
rhizotomy - przecięcie korzeni nerwowych 
RLS – Restless Leg Syndrome 
scapular - łopatkowy 
SCI - Spinal Cord Implant 
sciatica - rwa kulszowa 
sedation - uspokojenie polekowe 
sheath - otoczka, osłonka 
shunt - przetoka, zespolenie 
S.I. - sacroiliac joint injections with a steriod 
sign - objaw 
spina bifida oculta - rozszczep kregosłupa zamknięty 
spolyndylitis - zapalenie 
spur - ostroga 
stenosis - zwężenie 
subperiosteal - podokostnowy 
suprapubic - nadłonowy 
swelling - obrzęk 
synovial cyst - torbiel galaretowata okołostawowa, ganglion 
systolic - skurczowy 
tethered - ściągnięty? związany? 
thecal sac (dura) - zbiornik oponowy 
tinge - domieszka (blood tinged) 
tingling - mrowienie 
transdermal patch - przezskórny 
translucent - przejrzysty, półprzeźroczysty 
tremors - drgawki 
trigger point - punkt z którego wyzwala się reakcję lub odruch 
uterus - macica 
varicose - żylakowaty  
varicosity - żylakowatość 
venous plexus - splot żylny 
ventral - brzuszny 
vertebral body - trzon kręgu 
vertigo - zawrót głowy 
voiding (voidance) - opróżnianie (moczu) 

 

(c) Marek - Made with the help of Populus.org.
Last modified on 18.01.2008
- Already 16628 visits on this website!